Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

FCE, CAE ΚΑΙ CPE:Ημερομηνίες Εξετάσεων, Εγγραφή και Εξέταστρα

Εξέταση
Ημερομηνίες εξετάσεων          Ημερομηνίες εγγραφών
CBFCE* Πέμπτη 22 Απριλίου           1–7 Απριλίου
FCE Σάββατο 15 Μαΐου                     1–19 Φεβρουαρίου
                                                             1–24 Φεβρουαρίου**
CAE Κυριακή 16 Μαΐου                    1–19 Φεβρουαρίου
                                                              1–24 Φεβρουαρίου**
CPE Κυριακή 16 Μαΐου                    1–19 Φεβρουαρίου
                                                              1–24 Φεβρουαρίου**


* Computer-based FCE (Εξέταση FCE σε ηλεκτρονική μορφή)
** Μόνο ηλεκτρονική αποστολή εγγραφών
Προφορικες εξετασεις
Εξέταση Ημερομηνίες προφορικών εξετάσεων

CBFCE 19–25 Απριλίου

FCE, CAE & CPE 24 Απριλίου–30 Μαΐου

Εξεταστρα 2010

Εξέταση Εξέταστρα
Computer-based First Certificate in English (CBFCE) €165
First Certificate in English (FCE) €165
Certificate in Advanced English (CAE) €180
Certificate of Proficiency in English (CPE) €185

source:http://www.britishcouncil.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Ringtones