Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

ΑΓΓΛΙΚΑ για τις Πανελλήνιες-Καταργείται η μετάφραση!

ΑΛΛΑΓΕΣ από το 2010
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 493Β/19-3-09 αλλάζει ο τρόπος εξέτασης στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών. Συνοπτικά η νέα μορφή της εξέτασης προβλέπεται να είναι ως εξής:


ΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μέρος Α’

Γραπτό κείμενο
330-370 λέξεις

3-4 ερωτήσεις
σύντομη απάντηση
(δεν βαθμολογείται η ορθογραφία)


30
μονάδες

4-5 ερωτήσεις
πολλαπλή επιλογή
(με τρεις (3) δυνατότητες επιλογής)

Μέρος Β’Γλωσσική
Επίγνωση

Λεξιλόγιο – 5 ερωτήσεις
(σε επίπεδο λέξης)
συμπλήρωση ή/και
αντιστοίχιση30
μονάδες

Γραμματική – 5 ερωτήσεις
(σε επίπεδο πρότασης)

συμπλήρωση

Κείμενο – 5 ερωτήσεις
(σε επίπεδο κειμένου)
αντιστοίχιση ή/και
τοποθέτηση στη σωστή σειρά

Μέρος Γ’

Έκθεση

Το θέμα διατυπώνεται με τρόπο που δίνει όλες τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης περίστασης

παραγωγή γραπτού κειμένου
180-220 λέξεων
40
μονάδες
Σύνολο 100 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Ringtones