Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Taller than I or Taller than me?

This is to shed light on a common grammar mistake.

When making a comparison with "than" do we end with a subject form or object form, "taller than I" or "taller than me''?

The correct response is that we are looking for the subject form: "He is taller than I (am tall)."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Ringtones