Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

William Butler Yeats

What Was Lost

I SING what was lost and dread what was won,
I walk in a battle fought over again,
My king a lost king, and lost soldiers my men;
Feet to the Rising and Setting may run,
They always beat on the same small stone.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Ringtones